USB Microscope

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผมซื้อ USB Microscope มาใช้ตั้งค่า VTA/SRA ตามที่ Michael Fremer แนะนำไว้ แต่จากการทดลองใช้งานจริง หลังจากที่ลองแล้ว ลองอีก ผมคิดว่า ผมไม่สามารถวัด และ ตั้งค่า ให้เที่ยงตรงได้ เพราะในการถ่ายภาพ และ ทำการวัดมุมนั้น หากเรา วัดมุมผิดเพียงเล็กน้อย ค่าต่างๆ ก็จะคลาดเคลื่อนไปในทันที

และในทุกขั้นตอนของการวางเข็ม วางกล้อง ถ่ายรูป แล้วเอามาวัดมุม ด้วยโปรแกรมที่ใช้วาเส้นเพื่อวัดองศาของปลายเข็มนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้โดยง่าย

ในที่สุด ผมจึงตัดสินใจ ไม่ใช้ USB Microscope อีกต่อไปครับ และ หันไปใช้วิธีตั้งค่า VTA/SRA ด้วยวิธีการฟังเอาแทน โดยผมจะเริ่มต้นตั้งอาร์มให้ขนานไปกับ platter ก่อน หลังจากนั้น จึงค่อยๆทำการปรับ VTA ขึ้นลงไปเรื่อยๆ แล้วฟังเสียงกลาง เป็นสำคัญ

ผมพบว่า การปรับตั้งค่า VTA/SRA ด้วยวิธีการฟังเอานั้น เที่ยงตรง แน่นอน และ ง่ายกว่า การใช้ USB Microscope มากๆ เมื่อองศาถูกต้อง เสียงกลางที่ได้ยินนั้น จะดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ องศาที่มากกว่า หร้อ น้อยกว่า นั้น จะส่งผลต่อเสียงกลาง ให้รู้สึกได้ทันทีว่า มันไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง

ผมจึงไม่แนะนำ USB Microcope ครับ
ผมคิดว่า มันไม่ work
ผมแนะนำให้ใช้วิธีฟังเสียงกลาง จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ