Tip Toe ทองเหลือง ทำในไทย

Tip Toe ทองเหลืองชิ้นนี้ ผมซื้อในไทยครับ ไม่มียี่ห้อ เข้าใจว่า น่าจะผลิตในประเทศไทย คงเป็นการนำทองเหลืองมา กลึง ความแตกต่างจาก Mod Sqaud’s Tip Toe ของแท้นั้น คือ Tip Toe ทองเหลืองนั้น มีมวลมากกว่า น้ำหนักมากกว่า ครับ ในแง่ของการทำงาน ผมคิดว่า มันทำงานสู้ Mod Sqaud ไม่ได้ครับ ผมใช้ไม่นานเท่าไร ก็ไม่ได้ใช้งานมันอีก ทุกวันนี้ เก็บทิ้งไว้ที่ก้นเก๊ะครับ