The master handbook of acoustics

acobook

The master handbook of acoustics 3rd edition ($21.95)

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาค่อนข้างจะหนัก บางบท ดูเหมือนจะเหมาะกับ sound engineer มากกว่าคน ทั่วๆไป แต่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับสภาพอคูสติค ของห้องฟังซึ่งมีประโยชน์ดีรวมทั้งคำแนะนำในการทำ อุปกรณ์ปรับสภาพอคูสติคราคาถูกไว้ใช้เองด้วย เหมาะ กับผู้ที่คิดจะทำห้องฟังครับ มือใหม่ทั่วๆไปยังไม่ควรจะ ซื้อเล่มนี้ เพราะเนื้อหามันหนักกระโหลกดีแท้