Shunyata Hydra Model 4

hydra4-01

Shunyata Hydra Model 4

อันนี้ ใช้กับ Pre amp และ source ครับ