Pavane Pour Une Infante Défunte

L.A. 4* – Pavane Pour Une Infante Défunte
EW-10003 Japan , LP Direct Cut

นี่เป็นแผ่น Jazz ที่ฟังง่ายๆ สบายๆ เพลงเพราะครับ เป็นอีกแผ่นที่ใช้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ หรือจะฟังเพื่อทดสอบระบบเสียงก็ได้ แผ่นนี้ ครบเครื่องมาก ควรหาเก็บไว้ใน collection ครับ แผ่นนี้ที่เมืองนอก ขายกันไม่แพง แต่ผมไม่รู้ว่า เมืองไทย จะขายกันที่เท่าไรในเวลานี้

*ขอบพระคุณ คุณหมอไกรฤกษ์ ที่กรุณา จับแผ่นนี้มาให้ครับ