Old Room V. 3.0

ห้องนี้ เป็นห้องเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สัดส่วนของห้องไม่ถูกต้อง ทำให้เสียงเบสบูมเล็กน้อยในช่วงความถี่ประมาณ 60 Hz โครงสร้างเพดานไม่แข็งแรง ทำให้เกิดอาการกระพือ แต่มันก็เป็น dedicated listening room ห้องแรกของผมครับ ทุกวันนี้ ก็ยังคิดถึงมันอยู่

ห้องนี้ มีอยู่สองยุค ยุคแรก ยังไม่มี projector ห้องจะแต่งเป็นสีสว่าง และ สวยใช้ได้ แต่หลังจากนั้น พอติดตั้ง Barco Cine6 ผมก็บุห้องทั้งห้องด้วยพรมอัดสีดำ ดังที่เห็นอยู่ในภาพชุดนี้ครับ

Old Room

ProAc 3.8 กับ Mark Levinson no. 331

ProAc 3.8 กับ Mark Levinson no. 331

ProAc Response 3.8 and Mark Levinson no.331

ProAc Response 3.8 and Mark Levinson no.331

ProAc Response 3.8 and Mark Levinson no.331

ProAc Response 3.8 & Mark Levinson no. 331
myroom2
myroom20
myroom21
myroom22
myroom23
myroom24
myroom3
myroom4
myroom10
myroom9
myroom8
myroom7
myroom6
myroom5
myroom12
myroom13
myroom14
myroom15
myroom16
myroom17
myroom28
myroom30
myroom31
myroom32
myroom27
myroom26
myroom25
myroom19
myroom1
myroom2
myroom3
myroom4
myroom5
myroom6
myroom7
myroom8
myroom9
myroom10
myroom11
myroom12
myroom13
myroom14
myroom15
myroom16
myroom17
myroom18
oldroom1
oldroom2
oldroom3
oldroom4
oldroom5
previous arrow
next arrow