Milty ZeroStat Gun

zeroStat-436

Milty ZeroStat Gun
ใช้ล้างไฟฟ้าสถิตย์บนแผ่นครับ เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ครับ