Michael Small Tender Feet Tip toe

smalltenderfeet

Michael Small Tender Feet Tip toe เป็น Tip Toe แบบเตี้ย ที่ทำเลียนแบบ Mod Squad’s Tip Toe มาในช่วงหลังๆ หลังจากที่ Mod Squad หยุดผลิต และ หยุดจำหน่าย Original Tip Toe ไปครับ Michael Tender Feet ทำมาจากวัสดุที่ เบา และ แกร่ง เหมือนๆกับ Mod Squad’s Tip Toe ครับ เพียงแต่ มีความสูงที่เตี้ยกว่ามากครับ เหมาะสำหรับการใช้รองเครื่องเสียงที่เราไม่ต้องการยกขึ้นมาสูงจนเกินไป หลักการทำงาน แนวคิด ก็จะเหมือนกับ https://avguide.avbestbuy.com/mod-squads-tiptoe ครับ