Lepy LP-A6FM

USD$ 15.89
Lepy LP-A6FM

แอมป์จิ๋วตัวนี้ มีราคาประหยัดมาก แต่….. อย่าไปหวังสิงมหัศจรรย์นะครับ
มันก็เป็นแอมป์ราคาประหยัด คุณภาพมันก็ตามราคาครับ เสียงของมัน ไม่มีทางเปรียบเทียบกับแอมป์ที่ราคาสูงกว่าได้ แม้กระทั่ง NAD มันก็สู้ไม่ได้ ดังนั้น ไม่ต้องไปเปรียบมวย กับแอมป์ระดับ Hi-End นะครับ ยิ่งไม่มีทางไปใหญ่

ข้อดีคือ ถูก ประหยัด ไม่กินไฟ
ความเหมาะสมคือ ใช้งานแบบไม่ซีเรียส เอาไว้ฟังเป็น Background หรือ ฟังอะไร ที่ไม่ได้เน้น คุณภาพเรื่องเสียงมากนัก ใช้งานง่าย คุณภาพเสียง ok มีความทนทานดีครับ

แนะนำสำหรับ การใช้งานในชุดเล็กๆ เริ่มต้น ที่ฟังแบบไม่ซีเรียส จริงจัง เอาไว้ฟัง youtube mp3 อะไรทำนองนั้น…
หากจะฟังแบบ ซีเรียส จริงจัง ไม่แนะนำครับ