K.A.B. Strobe Light Disc

365_1

K.A.B. Strobe Light Disc

อุปกรณ์ใช้วัดความเร็วรอบของ Turntable
แนะนำครับ ใช้งานได้ดี ใช้ง่าย และ แน่นอน เชื่อถือได้