Futek FA700

Futek FA700 Closed Caption Decoder
Closed Caption คือ อะไร ? ผู้คนสมัยนี้ อาจไม่รู้จักกันแล้ว….

Closed Caption คือ คำบรรยาย เป็นตัวหนังสือ ที่ฝังสัญญานไว้ใน สัญญาน Video เมื่อเล่นผ่านเครื่อง Closed Caption Decoder เครื่องถอดรหัส ก็จะแสดงคำบรรยาย ให้เห็น ในส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ (ปกติจะเป็นด้านล่างของภาพ) Clesd Caption นั้น ออกแบบมา เพื่อให้ผู้พิการทางหู สามารถดูหนัง ได้โดยเข้าใจว่า มีคำบรรยาย หรือ บทพูด อย่างไรใน Video หรือ หนังเรื่องนั้นๆ

ซึ่งนอกจากผู้พิการ จะได้ประโยชน์จาก Closed Caption (CC) แล้ว ก็ยังมีคนอีกพวกหนึ่งคือ กลุ่มคนที่ยังมีทักษะในการฟังภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก ฟังไม่เข้าใจ หรือ ฟังไม่ทันว่า ตัวละครพูดอะไรอยู่ ก็จะใช้วิธีอ่านจาก Closed Caption ประกอบไปด้วย เพื่อที่จะติดตามเรื่องราวได้ทัน

ต่อมาในยุคหลังๆ ตั้งแต่ ยุค DVD เป็นต้นมา เริ่มมีฟังก์ชัน Sub Title ติดให้มาเลยในแผ่น และเครื่องเล่น DVD ก็สามารถแสดง Sub Title ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่นั้นมา Closed Caption ก็เริ่มเลือนหายไปจากตลาด รวมถึงเครื่อง Closed Caption ต่างๆด้วยครับ

ความแตกต่างระหว่าง Closed Caption กับ Sub Title คือ Sub Title เพียงต้องการแสดงบทพูด ในภาษาต่างๆเท่านั้น แต่ Closed Caption นั้น จะแสดงรายละเอียดประกอบมากขึ้น เนื่องจากผู้พิการจะไม่ได้ยินรายละเอียดบางอย่าง เช่น เสียงปิดประตู Closed Caption ก็จะต้องแสดงใหเห็นว่า “Door Slams” เป็นต้น แต่ Sub Title จะไม่บอก เนื่องจากถือว่า คนดูต้องได้ยินเสียงประตูปิด อยู่แล้ว หรือ Closed Caption จะมีการระบุด้วยว่า คำบรรยายดังกล่าว ใครเป็นคนพูดเป็นต้น ซึ่ง Sub Title จะไม่มีการระบุให้ครับFutek FA700 เป็น Closed Caption ในยุคแรกๆที่มีการผลิตมาจำหน่าย คุณสมบัติยังมีข้อจำกัดเช่น
สัญญาน Video เป็น Composite เท่านั้น
ตัวอักษร จะเป็นตัวอักษรสีขาว บนพื้นกรอบสีดำ เท่านั้น ไม่มีตัวเลือกอื่น
ถอดรหัส ได้แต่ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
การทำงานของ FA700 จะมีอยู่ไม่กี่อย่าง และ เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ

ผมจำไม่ได้แล้ว เครื่องนี้ราคาเท่าไร แต่ ราคาไม่ถูกครับ ราคา น่าจะเกินหมื่น หากว่าผมจำไม่ผิดครับ
ทุกวันนี้ ผมเก็บม้นไว้เฉยๆครับ เพราะไม่รู้จะทำอะไรกับมันได้ กับเครื่องที่พ้นยุคสมัยไปแล้ว แบบนี้