Elfix – 574

elfix-574

Elfix Ground Polarity Tester ($29.95)

อุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบขั้วไฟว่า เราเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่ อาจจะไม่จำเป็น เพราะเราอาจจะใช้วิธีฟังเอาก็ได้ แต่ถ้ามีไอ้นี่ มันก็สะดวกดีครับ ไม่ต้องผุดลุกผุดนั่ง ทำหน้า นิ่วคิ้วขมวด อยู่หน้าลำโพง ใช้ไอ้นี่วัดแป๊ป เดียวเสร็จ เวลาที่ประหยัดได้เอาไปฟังเพลง ดีกว่าครับ