Canare S-video Cable

svideo1

Canare S-Video Cable
ใช้ต่อ Video Tape Player ครับ สายคุณภาพจาก Canare หาซื้อได้ที่ AVBestBuy.com ครับ