AVBestBuy Silver One


AVBestBuy Silver One 99.99% Silver Interconnect

นี่เป็นสายเงินบริสุทธิ์ ซึ่งมีราคาต่ำมากๆครับ เมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงที่ได้  ให้เสียงที่ดีกว่า สายยี่ห้อดังๆทั้งหลาย ทั้งๆที่ราคาต่ำกว่ามาก   Silver One เหมาะมากสำหรับการเป็นสายเส้นแรกของนักเล่นเครื่องเสียง  ที่ต้องการสายเงินในราคาประหยัดครับ