AVBestBuy PC-1

AVBestBuy PC-1 power cable

สายไฟ PC-1 ของ AVBestBuy นั้น  ประยุกต์มาจากแนวคิดของ Bob Crump

ซึ่งในสมัยยุคช่วง ’80  Bob ได้พบว่า สายไฟ ที่ติดมากับเครื่องเสียงของ Mark Levinson นั้น  มีคุณภาพเสียงดีกว่า สายไฟ ของ Threshold  อย่างน่าแปลกใจ นั่นจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ทำให้ Bob ได้เริ่มทดลอง หาสายไฟเส้นอื่นๆ จากหลากหลายผู้ผลิต มาทำการทดลองฟัง เปรียบเทียบ   เขาพบว่า สายไฟ ของ Mark Levinson ก็ยังคงให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า สายไฟเส้นอื่นๆ อย่างขาดลอย

Bob จึงค้นคว้าต่อไป และพบว่า สายไฟ ที่ติดมากับเครื่องเสียงของ Mark Levinson ในสมัยนั้น แท้จริงแล้วคือ สายไฟ Belden รุ่น 19364  Bob จึงได้เริ่มทำการทดลอง ใช้งานสายไฟ Belden 19364 ในลักษณะต่างๆ และ  เปลี่ยน และ ปรับปรุงไปใช้  ปลั๊กไฟ และ IEC plug ยี่ห้อต่างๆ และ รุ่นต่างๆ ในที่สุดแล้ว Bob Crump ได้สรุปส่วนประกอบต่างๆไว้ดังนี้
– สายไฟ Belden รุ่น 19364
– ปลั๊กไฟ Pass & Seymour 5266-X
– IEC plug Schurter 4300.0603
โดยในการประกอบหัว IEC  Bob ใช้วิธี บัดกรี สายไฟ เข้ากับ ขั้วต่อ IEC plug โดยตรง

ส่วนประกอบดังกล่าวนี้ ได้ก่อกำเนิดสายไฟ  Bob Crump Power Chord เส้นแรก…  ขึ้นมาในโลกของเครื่องเสียงครับ


จากจุดเริ่มต้น.. จึงเริ่มมีคนทดลองประกอบสายไฟ ตามสูตรของ Bob กันมากขึ้น และ มากขึ้น  เมื่อพบว่า สายไฟ Belden 19364 มีคุณภาพเสียง ดีเกินกว่าราคาไปมาก   ชื่อเสียงของสายไฟ Bob Crump จึงเริ่มขจรขจาย..  และ  เริ่มเป็นที่พูดถึง และ แนะนำกันแบบปากต่อปาก

ที่นักเล่นเครื่องเสียง เร่ิมแนะนำสายกันในวงกว้าง…  ก็เพราะสายไฟ Bob Crump สามารถซื้อ Part ต่างๆ มาทำการประกอบได้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง ยังสามารถทดลองเปลี่ยนแปลง Part ต่างๆ เพื่อทดสอบ ทดลอง  ได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย  และ มีการประยุกต์วิธีประกอบสาย ต่างๆกันไปด้วย   และด้วยคุณภาพเสียงที่ดีเกินกว่าราคาไปมากๆ  ซื้อหาได้ง่าย  ประกอบเองได้ง่าย…   การยอมรับสายไฟของ Bob Crump จึงโด่งดัง แบบปากต่อปาก อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถอ่านความเห็นของนักเล่นทั่วโลก  ด้วยการ google คำว่า  Bob Crump Power Cable แล้วอ่านความเห็นของผู้ใช้งานจริงครับ


สายไฟ Bob Crump  มีชื่อเสียง และ เป็นที่นิยมของนักเล่นตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลาร่วม 40 ปีเข้าไปแล้ว  ก็ยังคงมี นักเล่นเครื่องเสียงมากมาย  ประกอบสายไฟ ตามสูตรของ Bob Crump อยู่จนถึงปัจจุบัน   เพราะเป็นสายไฟ ที่นักเล่นทุกคน  ควรมีไว้ครอบครองเป็นเส้นแรก เพื่อเอาไว้เป็น ตัวอ้างอิงว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับสายที่แพงกว่า   สายที่แพงกว่า จะสามารถให้คุณภาพเสียงได้ดีกว่าสายไฟของ Bob Crump ได้หรือไม่ ?

สายไฟ PC-1 ของ AVBestBuy ก็ใช้สายไฟ ของ Belden 19364 เช่นกัน  หากแต่ว่า ใช้หัวปลั๊ก Schurter 4781  และ ไม่ได้ใช้วิธีบัดกรีสายไฟ เข้ากับหัวต่อแต่อย่างใด   หากแต่ ใช้วิธี ขันสกรูยึดสายให้แน่น ตามปกติ  (เนื่องจากต้องระวังว่า เมื่อเกิดความร้อนขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ตะกั่วที่บัดกรีไว้ อาจละลาย และ เกิดอันตรายขึ้นได้ และผู้ใช้ทั่วไป ไม่มีความรู้เรื่องการบัดกรี  การใช้สกรูขัน จึงปลอดภัยกว่า และ ซ่อมแซม ได้ง่ายกว่าครับ)   และ สาย PC-1  ยังสามารถเลือกหัวตัวผู้ได้หลากหลายยี่ห้อ เพื่อ ให้ได้บุคลิกเสียง และ ตอบสนองความชอบของแต่ละบุคคลได้ โดยอิสระ

อีกทั้งยังสามารถสั่งแบบเป็นสายประกอบสำเร็จ หรือ จะสั่ง ส่วนประกอบต่างๆ ไปประกอบด้วยตัวเองได้อีกด้วย  PC-1 มีโครงสร้างที่เรียบง่าย  ประกอบได้เองโดยไม่ยาก และ ให้คุณภาพเสียงที่เหนือกว่าสายไฟ ที่มีราคาสูงกว่าได้ด้วยซ้ำ

หัวปลั๊กตัวผู้ที่เป็นที่นิยม และ ยอมรับในคุณภาพ  ยอมรับในความคุ้มค่า   ก็เห็นจะเป็นปลั๊ก  Marinco หรือ Hubbell ทั้ง spec grade และ hospital grade  ส่วน IEC plug  ก็คงมียี่ห้อเดียวที่ได้รับการยอมรับในแง่ของ คุณภาพคุ้มค่าเกินราคา นั่นคือ  Schurter ครับ

สายไฟ PC-1 เป็นสายไฟ ที่ผมใช้อยู่ใน system ของผม เอง มาอย่างยาวนาน  และ ผมก็พบด้วยตัวเองว่า สำหรับสายไฟ ราคาประหยัด เรียบง่าย  คุณภาพเกินราคาค่าตัว   เน้นเนื้อคุณภาพเสียง  ไม่เน้นเปลือกนอก  ไม้เน้นหน้าตาสวยงาม..  PC-1 เป็นสายที่ ยืนหนึ่ง มาโดยตลอดครับ

หากท่านต่องการสายไฟ  ที่เรียบง่าย  เน้นคุณภาพเสียง ราคาประหยัด  เน้นความคุ้มค่าเกินราคา ค่าตัว…
ตัดสิ่งไร้สาระทิ้ง  ให้เหลือแต่เนื้อแท้ของคุณภาพจริงๆ  ท่านสามารถสั่งซื้อ สายไฟ PC-1 ในแบบ ประกอบสำเร็จรูป  จาก  AVBestBuy.com  ครับ