ผมเป็นคนที่ชอบทานกาแฟครับ ซึ่งแต่ไหน แต่ไร.. ผมก็ไปทานกาแฟ ที่ร้าน ทุกเช้า เช้าละ 1 แก้ว เสมอ.. ทุกๆวัน… จนกระทั่ง.. เกิดการระบาดของโควิด ซึ่ง สถานการณ์มันก็เร่ิมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะออกไปที่ร้านกาแฟทุกๆเช้า… และแล้ว.. วันหนึ่ง ในเดือน ก.ค. 2564 ผมก็ตัดสินใจที่จะหยุดไปร้านกาแฟ เพื่อลดความเสี่ยง ในการติดเชื้อโควิด...