ห้องฟังห้องนี้ เป็นห้องหลักที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงครับ ออกแบบมาโดยคำนวณ ขนาดกว้าง -ยาว-สูง ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันเสียงเบสบูม การตบแต่งเน้นความถูกต้องของเสียง และ ภาพ มากกว่าที่จะเน้นความสวยงาม ห้องทั้งห้องจึงเป็นสีดำ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอะไรไปรบกวน ภาพบนจอ โครงสร้างของห้อง เป็นโครงเคร่าไม้ บุยิบซัมบอร์ดที่ตีทับกันสองชั้น แล้วใช้สกรู ขันยึดเข้ากับโครงเคร่าไม้ (ไม่ใช้ตะปู) แล้วจึงบุทั้งห้องด้วย พรมอัดสีดำ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาถูก และช่วยซับเสียงได้นิดหน่อย...