ภาพห้องฟังหลักตอนนี้ครับ แต่เป็นภาพที่ไม่ใช่ปัจจุบัน อุปกรณ์บางอย่างก็เอาออกไปแล้วครับ...