ห้องนี้ เป็นห้องเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สัดส่วนของห้องไม่ถูกต้อง ทำให้เสียงเบสบูมเล็กน้อยในช่วงความถี่ประมาณ 60 Hz โครงสร้างเพดานไม่แข็งแรง ทำให้เกิดอาการกระพือ แต่มันก็เป็น dedicated listening room ห้องแรกของผมครับ ทุกวันนี้ ก็ยังคิดถึงมันอยู่ ห้องนี้ มีอยู่สองยุค ยุคแรก ยังไม่มี projector ห้องจะแต่งเป็นสีสว่าง และ สวยใช้ได้ แต่หลังจากนั้น...