นี่เป็นห้องเก่า สมัยที่ผมยังใช้ NHT VT-2 เป็นลำโพงหลักอยู่เลยครับ นานมากแล้วจริงๆ จะเห็นว่า ด้านหลังลำโพง ผมยังใช้ โฟมซับเสียง (ที่ซื้อจากบ้านหม้อ) ติดเต็มฝาผนังด้านหลัง แล้วปิดทับด้วยม่านอยู่เลย (ซึ่งจริงๆแล้ว มันซับเสียงมากเกินไป แต่สมัยนั้น นิตยสารเขาแนะนำแบบนี้ พร้อมบอกด้วยว่า ให้ซื้อจากร้านไหน ผมก็เลยทำตาม ต้องถือเป็นการจ่ายค่าเล่าเรียนไป) TV ผมก็ยังใช้ Sony 29″...