Category: Main Room (in the past)

Old Room V. 1.0

นี่เป็นห้องเก่า สมัยที่ผมยังใช้ NHT VT-2 เป็นลำโพงหลักอยู่เลยครับ นานมากแล้วจริงๆ จะเห็นว่า ด้านหลังลำโพง ผมยังใช้ โฟมซับเสียง (ที่ซื้อจากบ้านหม้อ) ติดเต็มฝาผนังด้านหลัง แล้วปิดทับด้วยม่านอยู่เลย (ซึ่งจริงๆแล้ว มันซับเสียงมากเกินไป แต่สมัยนั้น นิตยสารเขาแนะนำแบบนี้ พร้อมบอกด้วยว่า ให้ซื้อจากร้านไหน ผมก็เลยทำตาม ต้องถือเป็นการจ่ายค่าเล่าเรียนไป) TV ผมก็ยังใช้ Sony 29″...

Old Room V. 2.0

ภาพห้องเก่า Versio แรก สมัยที่ผนังห้องยังเป็นสีขาวๆอยู่ ไปค้นๆบทความเก่าๆเรื่อง Barco แล้วเจอภาพเก่าเข้า บางครั้ง การเขีัยนบทความอะไรทิ้งไว้ในอดีต มันก็มีประโยชน์นะครับ ได้เห็นภาพเก่าๆที่ผมลืมไปแล้วว่า ได้ถ่ายเก็บเอาไว้...

Old Room V. 3.0

ห้องนี้ เป็นห้องเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สัดส่วนของห้องไม่ถูกต้อง ทำให้เสียงเบสบูมเล็กน้อยในช่วงความถี่ประมาณ 60 Hz โครงสร้างเพดานไม่แข็งแรง ทำให้เกิดอาการกระพือ แต่มันก็เป็น dedicated listening room ห้องแรกของผมครับ ทุกวันนี้ ก็ยังคิดถึงมันอยู่ ห้องนี้ มีอยู่สองยุค ยุคแรก ยังไม่มี projector ห้องจะแต่งเป็นสีสว่าง และ สวยใช้ได้ แต่หลังจากนั้น...