Category: Main Room

Main Room – 2559

ภาพห้องฟัง ช่วงประมาณก่อนปี 2559 ครับ...

Now (around 2561)

ห้องฟังห้องนี้ เป็นห้องหลักที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงครับ ออกแบบมาโดยคำนวณ ขนาดกว้าง -ยาว-สูง ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันเสียงเบสบูม การตบแต่งเน้นความถูกต้องของเสียง และ ภาพ มากกว่าที่จะเน้นความสวยงาม ห้องทั้งห้องจึงเป็นสีดำ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอะไรไปรบกวน ภาพบนจอ โครงสร้างของห้อง เป็นโครงเคร่าไม้ บุยิบซัมบอร์ดที่ตีทับกันสองชั้น แล้วใช้สกรู ขันยึดเข้ากับโครงเคร่าไม้ (ไม่ใช้ตะปู) แล้วจึงบุทั้งห้องด้วย พรมอัดสีดำ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาถูก และช่วยซับเสียงได้นิดหน่อย...

Main Room ช่วงประมาณ ปี 2553

ภาพห้องฟังหลักตอนนี้ครับ แต่เป็นภาพที่ไม่ใช่ปัจจุบัน อุปกรณ์บางอย่างก็เอาออกไปแล้วครับ...