Price – USD$ 48,000 Wilson Audio เอ่ยชื่อนี้ นักเล่นทุกคน คงร้อง อ๋อ… ไม่ว่า คุณจะชอบ หรือไม่ชอบ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ไม่ว่า คุณจะคิดว่า ราคาลำโพง แม่ม….. โคตรเว่อร์ หรือไม่ ? แต่สิ่งหนึ่งก็คือ.. หากคุณเป็นนักเล่นเครื่องเสียง คุณจะทำเป็นเฉยเมยต่อ...