Category: Power Amp

VTL Siegfried Reference Monoblock

Price USD$ 44,000 VTL Siegfried Reference Monoblock ผมคิดว่า VTL เป็นแอมป์หลอดที่ดีมากครับ มันเป็นแอมป์หลอดที่ใช้งานได้ง่ายมากๆ มีระบบปรับ Bias อัตโนมัติ จึงทำให้ผู้ใช้อย่างผม ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย แค่เปิดสวิทช์ แล้วก็รอให้ระบบทำงานไปเอง เพียงครู่เดียวมันก็จะพร้อมทำงานได้โดยสมบูรณ์ ผมไม่เคยต้องมานั่งตรวจสอบ Bias ของแอมป์เลย และ ไม่เคยต้องปรับอะไรด้วย การใช้งานของมัน...

NAD 906

Price  USD$ 640 NAD 906 NAD ตัวนี้ ผม bridge เป็น 90 w per channel แล้วใช้เพียง 2 channel สำหรับลำโพง surround ครับ The 906 was designed as...