ว่าด้วย ระบบเสียง Surround ของ Dolby Atmos บทความนี้ แปล และ สรุปย่อเนื้อความ มาจาก เอกสารของทาง Dolby ครับ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จากทางผู้ออกแบบโดยตรงครับ ขอให้แยกระหว่าง “ข้อเท็จจริง” กับ “ความเห็นส่วนตัว” ออกจากกันครับ ในส่วนของข้อเท็จจริงนั้น หาก Dolby...