โพสต์นี้ ไม่มีอะไรครับ พอดี มีบางท่านอยากเห็น กีตาร์ Music man ที่ ผมซื้อไว้ และ พอดี Photo Bucket ที่ผมเคยฝากรูปไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผมต้องลบรูปทิ้งไปทั้งหมด ผมจึงเอารูปมาลงไว้ใน server ของผมเองดีกว่าครับ ก็เลยทำ โพสต์นี้ขึ้นมา เพื่อให้คนที่ต้องการดู ได้เข้ามาดูได้โดยสะดวก ไม่วุ่นวายครับ ประวัติของ...