The Wonderful Sounds of Female Vocals


The Wonderful Sounds of Female Vocals
Analogue Production / LP APP122

ผมคิดว่า แผ่นนี้ ให้คุณภาพเสียงที่ดีถึงแค่ดีพอใช้  แต่ไม่ได้อยู่ในขั้นดีมาก  และ ไม่ได้อยู่ในระดับที่จะใช้เป็น reference  เพราะผมพบว่า เสียงของแผ่นนี้นั้น  บาง track ก็ดี  แต่บาง track นั้น ติดหยาบ และ ติดจัด ทีเดียว   อย่างเช่น เสียงเปียโน ในบาง track  บาง track เสียงร้องดี เปิดดี แต่ เบสไม่ค่อยจะดี   บาง track ก็จัดรูปวงใน soundstage ไม่ดีนัก

มี Track Breaking Silence ของ Janis Ian ซึ่งผมมีแผ่นปั้มเดิมอยู่ด้วย จึงลองเปิดฟังเปรียบเทียบกัน  ผมพบว่า แผ่นปั้มเดิมของผม ให้เสียงที่ดีกว่า อย่างชัดเจนในทุกๆด้าน ไม่ว่า จะเป็น การเปิดของเสียง ความกระจ่างของเสียง  ความกังวาลของเสียง  ตำแหน่งของชิ้นดนตรีใน soundstage  เนื้อเสียง  น้ำหนักเสียง  impact , dynamic   แผ่นปั้มเดิมของผม เสียงดีกว่า แผ่นรวมเพลงแผ่นนี้ ชัดเจนครับ

ผมคิดว่า แผ่นนี้นั้น  โดยรวมๆ อยู่ในขั้นแค่ ดีพอใช้ เท่านั้น  จะซื้อก็ได้  ไม่ซื้อก็ได้
หากไม่ได้ซื้อ ก็ไม่ต้องเสียดาย หรือต้องไปตามหาซื้อ แต่อย่างใดครับ