Brace yourself, Winter is coming

คลิปนี้.. ขอให้ดูนะครับ วิทยากร พูดดี ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีเนื้อหาสาระที่ดี
ไม่ว่า คุณจะเล่นหุ้น หรือไม่ ก็ตาม.. ขอให้ฟัง ฟังแล้วให้คิด คิดแล้วให้เตรียมตัวครับ
วิกฤตเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และ เมื่อเกิดขึ้น จะกระทบกับทุกๆคนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เตรียมตัว และ ไม่เข้าใจเลยว่า กำลังจะเกิดอะไรขึ้น…

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ขอให้ฟัง เพราะจะเป็นกรณีศึกษา ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้ง เรากำลังอยู่ในระยะเวลาที่ น่าห่วง น่ากังวล อย่างยิ่ง หากเราเรียนรู้ จดจำ เหตุการณ์ในเวลานี้ จะช่วยให้เราเตรียมตัว รับ วิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น และ ครั้งต่อๆไป ในอนาคต

ดังนั้น เตรียมตัวนะครับ ขอให้ระวัง
หากคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี สิ่งแรกที่ต้องทำในเวลานี้ คือ อย่ากู้ และ พยายามลดเงินกู้ลงให้หมด อย่าเป็นหนี้ หลังจากนั้น บริหารสินทรัพย์ให้ดี และเตรียมตัวจำศีลครับ
Brace yourself, Winter is coming.