How to Dial-in your Espresso ?

สิ่งหนึ่งที่ผมอ่านพบบ่อยๆคือ เวลาที่มีคนลงรูป coffee bar, เครื่องชง หรือ เครื่องบด …
มักจะมีคนถามเสมอ ตั้งเครื่องบดไว้เท่าไร ?
กดกี่บาร์ ? กดนานเท่าไร ? ฯลฯ.

ซึ่งผมคิดว่า มันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบครับ ไม่ควรจะถาม
เพราะ เครื่องบดต่างกัน เครื่องชงต่างกัน เมล็ดกาแฟต่างกัน ทุกๆอย่างต่างกันทั้งหมด…
ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ ที่เราจะไปลอก ค่าต่างๆที่คนอื่นเขาใช้ มาใชักับของเราเองแล้ว จะได้ผลดี…

และผมเห็นบ่อยๆ ที่มีการเชื่อตามๆกันไป โดยไม่ยอมทดลอง ด้วยตัวเองก่อน
เช่น.. หากมีคนบอกว่า Dose ต้องเป็น 20 g ทุกๆคน ก็จะทำตามๆกันไปหมด โดยไม่ทดลอง ไม่ตั้งคำถาม และ ไม่หาสาเหตุ
มาตรฐาน คือ 18g
ทำไมถึงจะต้องเพิ่มเป็น 20 หรือ 22 g ?
ทำไม ไม่ลดลงไปเหลือ 16, 14 g แทนล่ะครับ ?

จริงๆแล้ว มีคนมากมาย ที่ใช้ค่าต่างๆกันไป ตามรสนิยม อุปกรณ์ และ ความต้องการของตัวเอง

การหา ค่าต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่า Dose, Grind, Time, Pressure, Temperature เราลอกไม่ได้
แต่เราต้องหาค่าต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมด
ดังนั้น… อย่าไปเขียนถามใคร ให้เสียเวลาครับ
ดังนั้น… อย่า ลอกสูตร อย่าลอกการบ้าน ของคนอื่น มาใช้กับ กาแฟของตัวเองครับ….

สำหรับ คนที่ต้องการหาวิธี สกัดกาแฟ ที่ลงตัว ลองดู Clip นี้ครับ เขาแนะนำได้ดี และ แนะนำได้ครบถ้วนครับ