เรื่องสาย Ethernet ชักจะ go so big


อืมม์.. เรื่องสาย Ethernet ชักจะ go so big ครับ

ผมเริ่มเห็นมาจากกระทู้ใน pantip ก่อน และ เมื่อกี้ ก็เห็นบทความแสดงความเห็นของอีกคนหนึ่ง แสดงว่า เรื่องนี้ เร่ิมจะมีการเอามาถกเถียงกันมากขึ้น

แน่นอนครับ ประเด็น มันก็คงเป็นเรื่องความเห็นต่างที่ว่า สาย Ethernet มันมีคุณภาพต่างกันหรือไม่ มันให้คุณภาพเสียงที่ต่างกันหรือไม่ ? มันฟังออกจริงหรือ ? บ้าหรือเปล่า ?

และ แน่นอนครับ… มันก็เหมือนกับทุกๆครั้ง ที่ Audiophile จะถูกมองด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจ บางคนเยาะเย้ย เหยียดหยันว่า เป็นพวกที่หลอกตัวเองไปวันๆ ได้ยินในส่ิงที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้

ผมถึงบอกว่า คำว่า หูทอง หรือ Audiophile นั้น เป็นคำที่อันตราย…
ตอนที่เขาอยากจะขายของ เขาก็จะเอาคำนี้ไปอ้าง เพื่อช่วยขายของในทำนองว่า audiophile ให้การยอมรับ อันนี้ เกรด audiophile นะ ซื้อได้เลย…

แต่ในบางจังหวะ audiophile กลับกลายเป็นผู้ร้ายไปซะงั้น กลายเป็นพวกบ้าบอ เพ้อฝัน ไร้สติ เชื่ออะไรที่มัน ดูแล้ว แสนจะงมงาย หลอกตัวเองไปวันๆ..

สาเหตุที่มันทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น… ผมคิดว่า มันเกิดขึ้นจากทุกๆฝ่ายครับ

ฝ่าย audiophile เอง ก็ไม่อธิบายให้ คนอื่นๆเข้าใจว่า audiophile คืออะไร หลักการคืออะไร แนวทางที่ถูกต้องคืออะไร ? พวกเราไม่ช่วยกัน พัฒนา วงการ ไม่ช่วยกัน พัฒนา แนวทางการเล่นที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ซ้ำร้าย คนบางส่วน ร้านค้าบางส่วน กลับสร้างความเข้าใจผิด เพียงเพื่อต้องการสร้างยอดขาย จึงทำโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดความเข้าใจผิด กันไม่ยอมหยุด มีการตั้งตัวเป็น ศาสดา แล้วครอบงำผู้คนให้มากที่สุด แล้วก็เริ่มทรงเจ้า เข้าผี ให้ผู้คนภายนอก มองด้วยสายตา อันไม่เข้าใจว่า พวก audiophile มันเป็นอะไรของมันกัน

ส่วนบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ audiophile … ก็เพราะด้วยทุกวันนี้ life style ของผู้คน มันไม่เอื้อต่อการเป็น audiophile อีกต่อไปแล้ว ผู้คนไม่มีห้องฟังดีๆ ไม่มี เครื่องเสียงที่ดีๆ ไม่มีความรู้พื้นฐาน ในการ จัด system , Setup system ที่ถูกต้อง ไม่มี source ดีๆ ไม่มีเพลงที่บันทึกเสียงดีๆ ให้ฟังกันเลย เพลงในปัจจุบัน ก็เน้นความสะดวกรวดเร็ว ในการบันทึกเสียง โดยไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพเสียง

เมื่อไม่เคยฟัง เพลงที่บันทึกเสียงมาดีๆ ในห้องฟังดีๆ ใน system ที่ดีๆ setup มาถูกต้อง…
แล้ว บุคคลภายนอก จะเข้าใจ audiophile ได้อย่างไรว่า audiophile กำลังฟังอะไรกันอยู่

ผมเคยเขียนบทความพวกนี้มานานมากแล้ว ในสิบปี ยี่สิบปี มานี้ เพือหวังว่า จะสร้างความเข้าใจ และ แนวทางที่ถูกต้องของทั้งผู้คนในวงการ และ ผู้คน ภายนอกวงการ

แต่แล้ว.. ผมก็พบว่า ปัญหาพวกนี้ มันไม่เคยจบสิ้นเลย ผุ้คน ก็ยังคงทำตัวกัน เหมือนที่เคยเป็นมา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ร้านค้าบางส่วน ก็เหมือนเดิม
นักเล่นบางส่วน ก็เหมือนเดิม
บคุคลภายนอกบางส่วน ก็เหมือนเดิม…

ปัญหาเดิมๆ.. จึงเกิดขึ้น ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า… ไม่จบ ไม่สิ้น….
ผมคงไม่ไปยุ่ง หรือ แสดงความเห็นอะไรครับ…. ผมคิดว่า ผมฟังเพลง ดูหนัง ของผมไปตามเรื่องตามราวดีกว่า เรื่องบทความ ความเห็น ผมก็คงเขียนไปตามปกติ ใครอ่านแล้ว ได้ประโยชน์ ผมก็คงดีใจ ใครอ่านแล้ว ผ่านเลยไป ผมก็เข้าใจดี ไม่ไปยึดมั่น ถือมั่น หรือ ถือดีกว่า คนอื่นต้องมาเชื่อผม แล้วทำตาม โดยไม่ให้เขาได้คิดเอง หรือ ทดลองเองเลย…

ตรงกันข้าม.. ผมย้ำอยู่เสมอ ค้นหาตัวเองให้เจอ ฟังเองเป็น เลือกเองได้ มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้ และ เข้าใจตัวเองว่า ชอบอะไร ต้องการอะไร เล่นเครื่องเสียงด้วยความรู้ ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เมื่อเรารู้ และ เข้าใจตัวเองแล้ว ก็ฟังเพลง ดูหนัง ไปให้มีความสุขเถอะครับ….
เรื่องภายนอก บางเรื่อง เราก็คงต้องปล่อยวางไปครับ….
Happy Listeing….