Gandhi , 4K HDR

Movie 8/10
Picture 8/10
Sound 8/10

Gandhi เป็นหนังเกี่ยวกับประวัติของ มหาตมะ คานธี นักต่อสู้ทางการเมือง เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย และ ยึดแนวทาง สันติ อหิงสา ซึ่งนับเป็น บุรุษที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ที่ต่อสู้อย่างอดทน เสียสละ ไม่เคยสะสมสิ่งใดให้กับตัวเอง เขาอยู่อย่าง สมถะ และ ไม่เคยแสวงหาอำนาจ ไม่เคยสะสม ทรัพย์สิน และ ทำทุกสิ่งเพื่อชาติ และ ประชาชนโดยรวม

หนังเล่าเรื่องการต่อสู้ และ แนวคิดของมหาบุรุษ ท่านนี้ ได้อย่างดีครับ ไม่มากจนหนังยืดเยื้อน่าเบื่อหน่าย และ ไม่น้อยเกินไป จนขาดเรื่องราวสำคัญที่จำเป็น หนังเริ่มจากการต่อสู้ของ คานธี ในอัฟริกาใต้ เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน หลังจากนั้น เมื่อเขากลับมาเห็นความทุกข์ยากของประชาชนในอินเดียว และ การถูกกดขี่ต่างๆจาก เจ้าอาณานิคม การต่อสู้ เพื่อเอกราชของอินเดีย จึงเริ่มขึ้น โดยยึดมั่น แนวทางของ สันติ อหิงสา เป็นหลัก

และ.. แม้จะเกิดความขัดแย้งกันเอง ในหมู่ประชาชนคนอินเดีย ที่ต่างศาสนา คานธีก็ใช้ประท้วง อดอาหาร โดยสันติ เพื่อให้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น ยุติลงโดยพลัน

หนังเรื่องนี้ เป็นหนังที่ควรดูอย่างยิ่งครับ ไม่ว่า จะดูในฐานะของการ ศึกษาชีวประวัติ ของมหาบุรุษ ท่านหนึ่ง หรือ จะดูในฐานะของหนังที่ดีมากเรื่องหนึ่ง ไม่ควรพลาดครับ

หนังทำใหม่มาเป็น 4K HDR
ภาพอยู่ในขั้นดีครับ อาจจะไม่ดีสมบูรณ์แบบ เพราะเป็นหนังเก่าแล้ว เกรนภาพ อาจจะแตกบ้าง ไม่ได้ดีเท่ากับหนังสมัยใหม่ แต่ก็ถือว่า ดีมากครับ ดีกว่า ฉบับเก่าๆที่เคยดูมา ไม่ว่าจะเป็น DVD หรือ Bluray ก็ตาม

เสียง เนื่องจากหนัง เป็นหนัง Drama ไม่ใช่ หนัง Action ดังนั้น หนังอาจไม่ได้ใช้ระบบเสียง surround เต็มศักยภาพ ในทุกๆด้าน แต่… ทำได้ดีในหลายๆฉาก ที่สร้างเสียง surround รอบตัวคนดู ได้อย่างสมจริง และ สร้างบรรยากาศได้ดี เป็นสาม มิติ ทั้ง ด้านกว้าง ด้านลึก ด้านสูง ทำมาได้ดีอย่างน่าทึ่งครับ

แนะนำครับ เป็นจังหวะที่ดี ที่จะดูหนังเรื่องนี้อีกครั้ง เพื่อศึกษา การต่อสู้ทางการเมือง เพื่อ ประเทศชาติ และ ประชาชน โดยแท้จริงครับ