เสียงที่ต่างกันของ Digital กับ Analog

ในแง่ของ media ระหว่าง Digital กับ Analog ยิ่งจะเป็นประเด็นถกเถียงกันว่า อะไรกันแน่ ที่ทำให้ แผ่นไหน เสียงดี กว่า แผ่นไหน ? ดูเหมือนว่า ทุกขั้นตอนในการผลิต จะมีผลทั้งสิ้น ตั้งแต่การบันทึกเสียง การทำ master ตลอดจนการผลิตตัวแผ่น แต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องพวกนั้นในตอนนี้ก่อน

เรามาฟังถึงผลของมันดีกว่า ผมคิดว่า สองแผ่นนี้ให้ผลที่ฟังได้ง่ายที่สุดครับ คือ Eagles Farewell 1 และ History of The Eagles

ทั้งสองแผ่น เป็นแผ่น Blurry ซึ่งเป็น Digital แต่ History of The Eagles นั้น เป็นการบันทึกการแสดงสด ที่ Washington DC ในปี 1977 ซึ่งแน่นอนว่า การบันทึกเสียงสมัยนั้น ย่อมเป็น Analog Tape ส่วน Farewell 1 นั้น บันทึกในปี 2004 ซึ่งก็น่าจะเป็นการบันทึกเสียงในระบบ Digital ไปแล้ว

ลองหาโอกาสฟังเปรียบเทียบกันระหว่างสองแผ่นนี้ครับ ว่า เสียงต่างกันอย่างไร ? ผมคิดว่า มันเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดระหว่าง Digital กับ Analog

แน่นอนว่า ในระบบ Digital ที่บันทึกเสียงดีๆนั้น ผลเสียต่างๆ อาจจะได้ยินน้อยลง หรือ ไม่ชัดเจนเท่าที่ได้ยินในแผ่น Farewell 1 (เรื่องความ คมกริ๊บ จัดจ้าน ขึ้นขอบ ของเสียง) แต่หากเราจับลักษณะบางอย่างของเสียงที่บันทึกในระบบ Digital ได้ บางทีเราก็จะได้ยินมันในแผ่นอื่นๆด้วย ไม่ว่า จะบันทึกมาในสื่อใด

เช่นแผ่น Brothers in Arms เป็นต้น ที่เราฟังเสียง Hi Hat ใน track So Far Away ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จับได้ถึงความเป็น digital recording

การถกเถียงระหว่าง Digital กับ Analog จะดำเนินต่อไปครับ แน่นอนว่า ตัวผมเองนั้น ยืนอยู่ฝ่าย Analog แน่ๆ ส่วนตัวท่านเอง ก็ลองหาโอกาสฟังดูไปเรื่อยๆ ให้มากๆที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ครับ แล้วลองพิจารณา ตัดสินใจด้วยตัวเองว่า ชอบฝ่ายไหน