การเดินสายดิน

การเดินสายดิน (Ground Wire) ควรเดินสายให้เป็นระยะที่สั้นที่สุด ให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุด และราบเรียบที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ควรดัดสายเพื่อทำมุมต่างๆ หรือ ม้วนสายเป็นวงกลม ซึ่งจะทำให้ impedance สูงขึัน และ อาจทำให้เกิดประกายไฟขึ้นได้ ณ จุดนั้นๆ พยายามให้มีการดัดสาย งอสาย ให้น้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้