Ailite GP2-90L ตู้กันชื้น

ผมซื้อตู้กันชื้นมา เพื่อเอาไว้เก็บรักษา เทป Open Reel โดยเฉพาะครับ เนื่องจาก อุณหภูมิ และ ความชื้น นั้น จะต้องมีความเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพของ Open Reel ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ

เนื่องจากบ้านเรานั้น เป็นประเทศร้อนชื้น ดังนั้น หากเราเก็บของสิ่งใด ในที่มืดๆ ไม่โดนแสงแดด และ มีความชื้นที่เหมาะสม สิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอน คือ เชื้อรา ครับ

ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ต่อ เนื้อเทป ตลอดจน สภาพของเนื้อเทป ที่อาจจะกลายเป็นแห้งกรอบได้ หากความชื้น และ อุณหภูมิ ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อรักษาเทป Open Reel Gen 3 ที่มีราคาสูง ให้อยู่กับเราไปได้นานๆ ตู้กันชื้น จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ เราต้องมีครับ

ตู้กันชื้นพวกนี้ สามารถหาซื้อได้จาก ร้านขายกล้องถ่ายรูป และ เลนส์ ครับ เนื่องจาก เลนส์กล้องถ่ายรูปนั้น ก็เกิดความเสียหายจากเชื้อราได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ จะซื้อไปเพื่อเก็บเลนส์ และ อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป มากกว่า… ส่วนคนที่ซื้อมาเก็บเทป Open Reel นั้น คงเป็นตลาดส่วนน้อยมากๆครับ