ว่าด้วย ระบบเสียง Surround ของ Dolby Atmos

ว่าด้วย ระบบเสียง Surround ของ Dolby Atmos

บทความนี้ แปล และ สรุปย่อเนื้อความ มาจาก เอกสารของทาง Dolby ครับ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จากทางผู้ออกแบบโดยตรงครับ ขอให้แยกระหว่าง “ข้อเท็จจริง” กับ “ความเห็นส่วนตัว” ออกจากกันครับ ในส่วนของข้อเท็จจริงนั้น หาก Dolby ระบุอย่างใด ก็จะต้องยึดไว้ตามนั้นนะครับ เพราะ Dolby เป็นผู้ออกแบบระบบครับ
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-atmos/dolby-atmos-for-the-home-theater.pdf

Dolby Atmos เป็นระบบเสียงที่ก้าวหน้าครั้งใหญ่ในรอบกว่า 20 ปี ผู้สร้างหนังสามารถกำหนดให้เสียงไปอยู่ในตำแหน่งไหนในห้องฟังของท่านได้ตามต้องการ

ทำไมจึงไม่ใช้ Channel Base Surround Sound อีกต่อไป ?
Dolby Atmos เป็นระบบเสียงที่ปฎิวัตระบบเสียงครั้งใหญ่ และไปไกลเกินกว่าขอบเขตเดิมของระบบ Channel Base จะรองรับได้ ระบบเสียง Surround เริ่มจาก 5.1 ช่องเสียงอิสระ แต่เมื่อมันพัฒนาไปถึงระบบ 9.1 หรือ 11.1 ปัญหาในการเพิ่มช่องสัญญานเสียงก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จนเกินกว่าที่จะรองรับช่องสัญญานเสียงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อีกต่อไป

ทางออกสำหรับระบบเสียงในโรงหนัง
Dolby ตั้งเป้าหมายที่จะให้อิสระแก่ผู้สร้างหนังที่สามารถกำหนดตำแหน่งของเสียงได้ในทุกจุด ทุกตำแหน่งได้ตามต้องการ และเคลื่อนไปได้ในทุกตำแหน่ง อย่างเป็นสามมิติอีกด้วย Dolby จึงทำงานกับผู้สร้างหนัง และ ผู้มิกซ์เสียง เพื่อสร้างระบบเสียง Dolby Atmos ที่เป็นระบบ Object-Based ขึ้นมา

ผลที่ได้คือ ระบบเสียง Dolby Atmos ในเดือน มิ.ย. 2012 กับหนังเรื่อง Brave และหลังจากนั้น Dolby ก็ได้รับการยอมรับจากผู้สร้างหนังทั่วโลก

Dolby Atmos ในระบบ Home Theater
เสียงทุกเสียงจะถูกนำเสนอในลักษณะของ audio object เมื่อคุณติดตั้ง AVR คุณระบุให้ AVR ของคุณรู้ว่า คุณมีลำโพงอยู่กี่ตัว ขนาดและลักษณะของลำโพงเป็นเช่นไร และติดตั้งที่ตำแหน่งใด เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ระบบ Object Audio Renderer (OAR) จะประมวลผล positional metadata แล้วกำหนดค่า audio object เพื่อให้ได้เสียงดีที่สุดในการเล่นกลับระบบเสียง surround sound ขบวนการนี้ ถูกคำนวณอย่างต่อเนื่อง ในทันทีทันใด ว่า จะต้องเล่นลำโพงตัวไหน เมื่อไร เพื่อให้ได้การเคลื่อนที่ของเสียงที่สมจริง สัมพันธ์กับภาพบนจอ

กุญแจสำคัญในการเล่นกลับระบบเสียงนี้ อยู่ที่การสร้างชั้นของเสียงอยู่เหนือผู้ฟัง โดยลำโพงที่ติดตั้งอยู่เหนือศรีษะของผู้ฟังในระบบ Atmos

ความยืดหยุ่นของระบบ Atmos object-based sound ทำให้มันดัดแปลงได้อย่างน่าทึ่ง หนังที่มีเสียงในระบบ Dolby Atmos สามารถเล่นกลับได้กับ ลักษณะการวางลำโพงแทบทุกรูปแบบ คุณจะยังคงได้ยินตำแหน่งของเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียง ไมว่าคุณจะมีลำโพง 5 ตัวอยู่ที่พื้น และ อีก 2 ที่เหนือหัว หรือ มีลำโพง 24 ตัวบนพื้น และ อีก 10 ตัวที่เหนือหัว (และรูปแบบอื่นๆที่อยู่ในระหว่างนี้) ยิ่งคุณมีลำโพงมากขึ้น ตำแหน่งของเสียงก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สำหรับระบบเสียง Hi-End Home Theater ระบบเสียง 7.1.4 จะให้ประสบการณ์การฟังเสียง surround ที่ดีเยี่ยม แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นขึ้นไปอีก ระบบ Dolby Atmos สามารถรองรับระบบเสียง 24.1.10 ที่สำคัญคือ ระบบเสียง Dolby Atmos ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ด้วยระบบการวางตำแหน่งลำโพงในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะมีระบบ 7.1.4 หรือ 5.1.2 หรือ 24.1.10 AVR ของคุณ จะยังคงได้รับข้อมูลเหมือนๆกัน และ ถอดรหัสและ กำหนดเสียง ที่จะสามารถใช้ความสามารถของระบบเสียงของคุณได้อย่างเต็มที่