บ้าหอบฟาง

อัสนี-วสันต์ โชติกุล / บ้าหอบฟาง (84007) LP แผ่นปั้มปี 2528

หายากนะครับ ที่จะมีแผ่นเพลงไทย ที่มีคุณภาพดีพอในระดับใช้อ้างอิงได้ แต่.. นี่คือแผ่นนั้น ความดีของคุณภาพเสียง คงต้องยกให้กับ Gary Edward ซึ่งมาทำหน้าที่เป็น Sound Engineer ในแผ่นนี้ คุณภาพเสียงเอาไว้ใช้ทดสอบ เสียงในแบบ Rock ได้ในทุกย่านครับ

แผ่น ผักชีโรยหน้า ที่ออกตามหลังมา กลับมีคุณภาพเสียงที่ compress และอยู่ในระดับที่แย่ครับ ส่วนแผ่นอื่นๆ ผมไม่รู้ เพราะไม่ได้ซื้อแผ่นของ อัสนี วสันต์ ในช่วงหลังๆอีก

หากจะซื้อ หาแผ่นปั้มในปี 2528 นะครับ ผมไม่เคยฟังแผ่น reissue และ ผมไม่ไว้ใจในคนที่ทำ reissue ว่าจะใส่ใจกับคุณภาพเสียงแค่ไหน และ เอา original master tape มาตัดแผ่นหรือไม่ ? ผมทราบครับว่า แผ่นนี้ ราคาสูงแล้ว แต่หากคุณซื้อไหว และ คุณหาเจอ ก็น่าจะซื้อเก็บครับ