Queen / Live Killers

1st Press UK v.s. Singapore

การฟังเปรียบเทียบครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำได้อีกครั้งหนี่งว่า แผ่นเสียงนั้น จะเสียงดีได้ ต้องเร่ิมจากการบันทึกเสียงที่ดีเสียก่อน เพราะหากว่า บันทึกเสียงมาห่วย อะไรก็ช่วยไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะปั้มแรก ปั้มสอง ปั้มไหน หรือ ทำจากประเทศอะไร…. ? ไมไ่ด้ช่วยอะไรทั้งนั้น

ทั้งสองปั้มนี้ เสียงห่วยพอๆกัน เสียงมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่นตำแหน่งของ แฉ ในเวทีเสียงเป็นต้น แต่โดยรวมๆคือ คุณภาพเสียงแย่ทั้งสองปั้มครับ แผ่นนี้ แนะนำว่า ฟังเป็นไฟล์ พอแล้วครับ ไมต้้องซื้อแผ่นเสียงให้ยุ่งยาก เปลืองตังค์หรอกครับ มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย…. ก็อย่าไปคิดมากครับ enjoy the music เป็นสำคัญครับ เพราะการบันทึกการแสดงสดครั้งนี้ ก็เป็นการแสดงสดที่ดีของ Queen ครั้งหนึ่งครับ แฟนๆของ Queen ยังไง ก็ต้องฟังกันอยู่แล้วครับ

What's New
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย พจน์ อุดมลาภสกุล